Vanaf de seizoensopening op 2 april is registreren voor het bikepark verplicht, wanneer je van het park gebruik wilt maken. Dit doen wij zodat wij er zeker van zijn dat de rijders de onderstaande gedragregels hebben gezien, en met de regels instemmen. Lees de regels goed door en vul het registratieformulier in.

Daarnaast nodigen we je, mocht je dit nog niet gedaan hebben, ook uit om naast het registreren ook te doneren, zodat wij het park kunnen onderhouden en uitbreiden.

Gedragregels

 1. Vanaf 2 april 2017  dien je je te registreren om gebruik te mogen maken van dit park. De procedure wordt binnenkort kenbaar gemaakt. From 2nd of April, you must first register before being allowed to ride in this park. The procedure is to be announced.
 2. Draag altijd deugdelijke en toepasselijke bescherming. Een helm is verplicht. Always wear proper and appropriate protective equipment, a helmet is mandatory.
 3. Gebruik een fiets die technisch in goede staat is en geschikt is voor wat je er mee wil gaan doen in het park. Use a bike that is in good working order and suited to what you wish to do in this park.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de risico’s en jouw vaardigheden. Bij twijfel niet doen. You are responsible for your own decisions. When in doubt, don’t do it.
 5. Houd te allen tijde rekening met jouw eigen veiligheid en die van de andere aanwezigen in het park. Be mindful of your own safety and of all others’ present at the park at all times.
 6. Maak alleen afdalingen op de gemarkeerde routes. Only descend on marked tracks.
 7. Bekijk het routebord en maak alleen afdalingen die voor jouw niveau geschikt zijn (bij twijfel, niet doen). Study the track board and only ride tracks which are suitable for your skill level (when in doubt, don’t do it).
 8. Inspecteer de afdalingen eerst te voet voordat je ze gaat rijden. Do a track walk first to inspect the descents before you ride.
 9. Houd een veilige afstand van je voorganger, haal niet in en wissel tijdens het rijden niet van baan. Keep a safe distance from the rider in front of you, do not overtake and don’t change track while riding.
 10. Loop naar boven alleen op het daarvoor bestemde pad. Go up on the appropriate path only.
 11. Als je wilt kijken doe dit dan op een veilige afstand van de gemarkeerde routes. When you are a spectator, watch from  a safe distance from the marked tracks.
 12. Help een ander bij calamiteiten. Waarschuw andere rijders mocht de baan versperd zijn. Help others after a fall or collision. Warn other riders when the track is blocked.
 13. Fiets altijd samen, nooit alleen. Always ride together, never on your own.
 14. Meld (technische) gebreken/ schade aan routes direct via Facebook (Bikepark Spaarnwoude), e-mail (bikepark.spaarnwoude@gmail.com) of aan de balie van SnowPlanet. Notify us asap when you notice any (technical) issues with/ damage to the tracks via Facebook (Bikepark Spaarnwoude), e-mail (bikepark.spaarnwoude@gmail.com) or at SnowPlanet’s front desk.
 15. Maak geen veranderingen / verbeteringen aan routes. Do not alter / improve the tracks.
 16. Indien een route of het park gesloten is ga er dan niet fietsen, ook als anderen dit wel doen. When a track or the park is closed, do not ride there; even if others are riding there.

Maak plezier!, heel veel plezier! Have fun!, lots of fun!

Disclaimer

Pas op! Bikepark Spaarnwoude is een Downhill Mountainbikepark. Downhill mountainbiking is een extreme- en gevaarlijke sport. Voor dit park is een degelijke ervaring met de Downhillsport vereist. Het betreden van Bikepark Spaarnwoude is voor eigen risico. 

Het zich op het Bikepark bevinden, het maken van afdalingen, lopend of op de fiets,  op- of naast de paden is gevaarlijk.

De kans op een val of aanrijding met ernstig letsel, blijvende invaliditeit of  zelfs de dood als gevolg is aanwezig.

Dit risico wordt groter bij het niet dragen van deugdelijke bescherming zoals bijvoorbeeld een integraal helm, body protector, scheen- en kniebescherming, neckbrace en handschoenen.

Bikepark Spaarnwoude aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan materiaal of lichamelijk letsel opgelopen in het Bikepark, op welke manier dan ook.

Entering Bike park Spaarnwoude is at your own risk.

Beware! Bikepark Spaarnwoude is a Downhill mountain bike park. Downhill mountain biking is an extreme and dangerous sport. Downhill skills are required.

Being at the Bike park, making descends, on foot or by bicycle, on or off the trails is dangerous. There is always the risk of falling and/or collisions. Falling and collisions may result in very serious injury, permanent disability and even death. The risks increase when not wearing proper protective equipment such as a full-face helmet, body protector, shin and knee protection, neck brace and gloves.

Bikepark Spaarnwoude does not accept any liability for damage to equipment or personal injury incurred in the Bike park.